Knihovna Průhonice publikovala kroniku Průhonic za rok 2014

Knihovna Průhonice publikovala na svých stránkách Kroniku Průhonic za rok 2014. Kroniku píše místní kronikář PhDr. Jiří Macek. Text je velmi čerstvý, ještě nad ním probíhají korektury, ale veřejnost má už i tuto verzi k dispozici.
Knihovna Průběžně zveřejňuje také fotokroniku Průhonic.