Obec vede soudní spor s bývalým místostarostou

Obec Průhonice vede soudní spor s bývalým místostarostou Ing. JUDr. Skořepou. Předmětem sporu jsou pozemky sekundární infrastruktury (osvětlení, kanalizace) v lokalitě Michovka - Průhonice, které bývalý místostarosta Skořepa v rozporu s investiční smlouvou nepřevedl po dokončení stavby na obec. Žalovaná strana (JUDr. Skořepa) argumentuje zmatečností příslušné smlouvy. Soud prvního stupně žalobu zamítl. Nepřevedení infrastruktury na obec přináší obci četné provozní komplikace a může zkomplikovat další rozvoj této lokality.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Prostor pro Váš názor / reakci.