Proběhl diskusní večer Lev Nikolajevič Tolstoj a koncept nenásilí

Minulý týden proběhl diskusní večer organizovaný Pavlem Letkem a Knihovnou Průhonice "Lev Nikolajevič Tolstoj a koncept nenásilí". Diskusního večera se zúčastnili účastníci z Prahy i dalších obcí Středočeského kraje.  Tato recenze je příležitostí zveřejnit záznam a resumé tohoto diskusního večera.Koncept nenásilí nelze redukovat pouze na pacifismus. Nenásilí neznamená neaktivitu, naopak je to výzva, aby každý člověk se aktivně chopil svého osudu a žil svůj život autenticky. Tolstoj navazoval ve svém konceptu nenásilí na českého filosofa Petra Chelčického. Sám pak ovlivnil Gándhího, s nímž si i dopisoval. Masaryk kritizoval Tolstého aktivity jako nejapné a formální, nicméně jednalo se o vzájemné nepochopení. Ačkoliv se Masaryk a Tolstoj potkali fyzicky, minuli se zcela myšlenkově a vzájemně si vůbec neporozuměli. Masaryk byl činorodý praktik, který nedokázal pochopit, proč zámožný hrabě Tolstoj bydlí s mužiky v jejich zemljankách, proč jim chodí pomáhat obdělávat jejich pole  Tolstoj zase na úspěch nahlížel mysticky. Skutečnou změnu nelze provést bez osobní angažovanosti. Chceme-li někomu pomoci, je nutné s ním žít, poznat  detailně jejich život a sdílet jej v dobrém i zlém. Ostatně právě toto Tolstého odhodlání žít život obyčejných lidí, pomohla Tolstému v tvorbě. Jedině takto mohl zámožný šlechtic poznat svět ze všech úhlů, což poté využil ve své tvorbě
Zajímavé jsou Tolstého úvahy o společnosti. Vše, co se děje, vše, co kolem nás společensky existuje, existuje jen proto, že to snášíme, že v to věříme. Není nezbytně potřeba, aby všichni lidé byli vyznavači nenásilí. Už jen existence dost početné menšiny, která násilí odmítá a hledá jiný způsob řešení sporů, podrývá legitimitu militarismu, oslabuje jej. Princip nenásilí ovlivnil do velké míry i samu historii válčení. Zákaz určitého typu zbraní. Pravidla vyhlášení války. Ženevské konvence v nakládání se zajatci, zásada neútočení na civilisty apod.
Tolstoj, který byl za svého života exkomunikován z pravoslavné církve, který byl prohlašován za žijícího antikrista, je zdrojem inspirace pro autentickou, nepapírovou zbožnost a péči o duši.
Záznam diskusního večera je k dispozici zde.
Pozvánka na akci je zde.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Prostor pro Váš názor / reakci.